Preduzeće je osnovano 1967. godine kao PP Jedinstvo Gunaroš. Preduzeće posluje od 1989.godine kao društveno preduzeće. Procesom privatizacije firma je 2004. godine privatizovana od strane Industije Mesa Topola DOO.

PP„Pobeda“ AD iz Pobede bavi se:
- primarnom ratarskom proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda (ratarstvo)stočarstvo - kao osnovne delatnosti
- proizvodnjom stočne hrane i eksploatacija i održavanje poljoprivredne mehanizacije - kao pomoćne delatnosti
- maloprodajom - kao sporednom delatnošću.

Preduzeće svoje proizvode plasira na domaćem tržištu.

O nama

Podaci za identifikaciju:
Pun naziv firme
Poljoprivredno preduzeće
Pobeda akcionarsko društvo
Skraćen naziv firme
PP Pobeda ad
PIB:
101582745
U sistemu PDV-a:
Da
Matični broj:
08142599
Sedište firme:
24313 Pobeda, Lenjinova bb
Opština
Bačka Topola
Telefon:
024 727 010
Industrija mesa Topola Industrija mesa Topola